Sad Quotes

 • 25 Love, Breakup Emotional Quotes। Heart Breaking Painful

  Breakup भेलाक बाद हृदयमे असहय दर्द होइ छै। आउ किछ Love Breakup Emotional Quotes पढी आ पहुचाबी ओकरा तक। दर्द हम अहाँके किछ बाटि देब । कनि साँस लिअ, चलू हमरा साथ, हमर ई शायरी अनुवादमे Love Emotional Breakup Quotes in Maithili   1. प्रेममे…

  Read More »
 • 51+ Breakup Sad emotional Quotes Maithili । Painful दर्द भरल

  दर्द किछ आओर बढि जाइ य, दर्द दै वला पूछैय जखन कि दुखाइ य ? Sad emotional Quotes Maithili के List Facebook, WhatsApp मे ओइ व्यक्तिकेँ पठाउ…. जे …. देलक । breakup sad true quotes about life Breakup True Love Quotes in Maithili 1. हम…

  Read More »
 • 50+ Breakup Quotes In Maithili । Sad, Pain, Cheating & Emotional

  दर्द त बहुत बढि जाइ छै जँ मोन टुटै छै, क्यो धोखा दै छै। तँए प्रस्तुत Breakup Quotes In Maithili जँमे मैथिलीमे ब्रेकअपके दर्द भरल कहब।  १. थाह तँ हमरो रहए कि लोक बदलि जाइ छैलेकिन हम तोरा ओइ लोकसभमेगनने नइँ रहियो जब भरोसा केकरो…

  Read More »